Секције

У нашој школи су заступљене следеће секције и слободне активности:

Рецитаторско – драмска, литерарна,  ликовна, ритмичка, фолклорна, млади историчари, млади географи, млади физичари, млади математичари, еколошка, млади хемичари, млади техничари, спортска и информатичка секција.

Што се тиче осталих ваннаставних активности, наши ученици су укључени у рад разгласне станице, похађају сваке године курс Прве помоћи, учествују већ четири године у програму „ Умеће одрастања“, учествују на трибинама које организују Здравствени центар, Дом културе, Црвени крст, Центар за социјални рад, Туристички савез, Еколошки савез.

Информатика и рачунарство: Правилно коришћење рачунара


Leave a Reply