Пробни завршни испит

Пробни завршни испит

за ученике осмог разреда je 15. и 16. априла

 

  1. априла 2016. године у 12:00 часова ‒ тест из математике и тог дана анонимно попуњавају упитник,
  2. априла 2016. године у 9:00 часова – тест из српског, односно матерњег језика и комбиновани тест у 11:30, са паузом од пола сата између два двосатна термина.
 – дозвољени прибор за ученике: ЗА СРПСКИ/МАТЕРЊИ ЈЕЗИК И КОМБИНОВАНИ ТЕСТ – графитна и плава хемијска оловка, гумица, ЗА МАТЕМАТИКУ – графитна оловка, плава хемијска оловка, гумица, троугао, лењир и шестар;
– у просторији у којој полаже испит ученик седи на месту са редним бројем које одговара редном броју са Јединственог списка ученика;
ученици обавезно треба да дођу у школу у петак 15.06.2016.год. у  11:40, а у суботу 16.04.2016.год. у 8:40 на кратак састанак са одељенским старешином пре него што буду распоређени у просторије где ће полагати завршни испит;
– од личних ствари на испит се може унети само вода/освежавајући напитак, а све остале ствари обавезно се одлажу на посебно место током трајања испита.