Настава на даљину

Решења тестова пробног завршног

Психолошко педагошка служба

Српски језик Јасминка Ђаловић

Енглески језик Небојша Стевановић

Енглески језик Милена Милошевић

Енглески језик Милица Миљковић

Ликовна култура

Музичка култура

Историја Сандра Перишић

Историја Милица Вукашин

Географија Драгојло Николић

Физика

Математика Милица Обрадовић

Математика Милорад Шуковић

Биологија Рада Васиљевић

Биологија Валентина Јакимова

Хемија Валентина Јакимова

Хемија Живота Ђорђевић

Техничко и информатичко образовање Александар Јакимов

Техника и технологија Александар Јакимов

Техника и технологија и ТиО Виолета Ђаловић

Физичко васпитање Милорад Миљковић

Физичко васпитање Катарина Марићевић

Верска настава

Грађанско васпитање Ђорђе Дончић

Немачки језик

Шпански језик

Информатика и рачунарство Милан Спасојевић

Информатика и рачунарство Драгана Ловрен

Ученици 1/1

Ученици 1/2

Ученици 1/3

Ученици 2/1

Ученици 2/2

Ученици 2/3

Ученици 3/1

Ученици 3/2

Ученици 3/3

Ученици 4/1

Ученици 4/2

Ученици 4/3

Leave a Reply

Name
Email
Website